Менаџмент иновација, списак питања за усмени део испита, Проф. Ивана Ерић и Проф. Марко Вучичевић