Менаџмент иновација, термин и распоред полагања другог колоквијума, проф. Марко Вучичевић