MENADZMENT U JAVNOJ UPRAVI, SP JAVNA UPRAVA, rezultati prvog kolokvijuma radjenog 13.11.2023.