Методологија истраживачког рада (вежбе) - промена места одржавања