НОВА ВАРОШ-РЕЗУЛТАТИ СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ