Термини и распореди

Рад библиотеке са студентима (пријем студената) је од 9 до 15 часова,

а рад читаонице за студенте школе од 8 до 16 часова.