Обавештење о даљем извођењу наставе из предмета - Међународни стандарди финансијског извештавања

Обавештење о даљем извођењу наставе из предмета - Међународни стандарди финансијског извештавања, изборни предмет, Специјалистичке струковне студије, СП Рачуноводство, контрола и ревизија

Настава из предмета Међународни стандарди финансијског извештавања ће се, почев од осме наставне седмице (1.04. - 5.04.2024.) - изводити Консултативно и путем електронске комуникације.

Предметни наставници

Обавештење се односи на: