Обавештење о начину полагања испита и предиспитним обавезама - РАЧУНОВОДСТВО, Милош Павловић, Владимир Грдинић