ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА