ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВНО НОРМИРАЊЕ