Обавештење о полагању Модула 2 - предмет Финансијска тржишта