Обавештење о преласку на консултативну и online наставу из изборног предмета Берзанско пословање