ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВЕЖБИ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ВРЕДНОВАЊЕ КОМПАНИЈА

Студенти којима је ово изборни предмет на специјалистичким или мастер студијама, могу да преузму потребне материјале за реализацију вежби на сајту Академије у оквиру предмета Вредновање компанија.

Студенти су у обавези да напишу семинарски рад, а списак оквирних тема могу преузети на сајту Академије у оквиру прдмета Вредновање компанија.

Готове семинарске радове слати на мејл адресу: zdravka.petkovic@bpa.edu.rs

За све додатне информације можете ми се обратити путем електронске поште: gordana.stojmenovic@bpa.edu.rs

Обавештење се односи на: