Обавештење о терминима колоквијума из предмета Менаџмент квалитета туристичких услуга - др Зорана Антић

Термини колоквијума из предмета Менаџмент квалитета туристичких услуга

Први колоквијум (поглавља 1 - 4) одржаће се 1. 4. 2021. у термину наставе.

Други колоквијум (поглавља 5 - 8) одржаће се 13. 5. 2021. у термину наставе.

др Зорана Антић

Обавештење се односи на: