Обавештење о тренутном нефункционисању централе

Услед промене оператера фиксне телефоније, број 011/3042-300 привремено није у функцији.
Телеком Србија а.д. ради на поновном успостављању нормалног саобраћаја.

За све информације можете користити мејл info@bpa.edu.rs .

Hvala na strpljenju.

Служба ИКЦ