Обавештење - Ранг листа за кориснике студентских кредита и стипендија

Поштовани студенти,

Обавештавамо Вас да нам је достављена коначна ранг листа кандидата који су аплицирали за студентске кредите и стипендије за 2020/2021 годину. Коначна ранг листа кандидата биће истакнута на огласној табли Академије.

Напомена:

Студентима, корисницима кредита, да у што краћем року доставе меницу, Образац бр.6 (образац можете преузети у канцеларији 304) и очитану личну карту жиранта

Студенти, нови корисници, којима је одобрена стипендија или кредит да отворе текуће рачуне у UniCredit Banci.

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И

УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА