ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОГ РАДА ИЗ ПРЕДМЕТА БАЗЕ ПОДАТАКА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ОДБРАНИЛИ ПРОЈЕКТНИ АД ИЗ БАЗА ПОДАТАКА ДА ДАНА 8.06.2021. ГОДИНЕ, НЕЋЕ БИТИ ОДБРАНЕ ЗБОГ БОЛЕСТИ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАБНИКА

ДР ДУШАН МАРКОВИЋ

Обавештење се односи на: