Термини и распореди

Студенти који су полагали испит код проф. Душице Карић а који нису дошли на упис оцена, требало би најкасније до понедељка до 10 часова путем маила да се изјасне да ли хоће или не да им се упише оцена коју су добили на испиту.

Пословне финансије

1. 2Ц1/00/76/18 Стојановић Неда 6

2. 2Ц2/0098/18 Мидовић Андријана 6

Банкарско пословање и платни промет

1. 2Ц1/0181/17 Недељковић Вера 6

Обавештење се односи на: