Обавештење за студенте о начину коришћења online платформе Microsoft Teams

Студенти Академије могу Упутство за коришћење online платформе Microsoft Teams, у сврху комуникације са предметним наставницима и сарадницима, преузети из прилога обавештења.

Обавештења о терминима, као и линк путем којег ће студенти моћи да коришћењем наведене платформе комуницирају са предметним наставником или сарадником, биће постављени на сајт Академије и студенти ће моћи да њима приступе тако што ће у домену СТУДИЈЕ одабрати у менију НАСТАВНО ОСОБЉЕ и након тога изабрати предметног наставника или сарадника или на следећи начин:

Први корак - у домену СТУДИЈЕ одабрати у менију ниво студија (основне, специјалистичке или мастер студије), затим одабрати студијски програм и у оквиру студијског програма жељени предмет;

Други корак - након одабира жељеног предмета, поред имена наставника или сарадника кликнути на иконицу филтер и у понуђеном менију изабрати Обавештења.

Студенти се за сва питања и помоћ у вези коришћења платформе Microsoft Teams могу обратити на мејл адресу msteams@bpa.edu.rs

У Београду, 3. децембар 2020.године.