Обавештење за студенте о овери летњег семестра за школску 2020/21.годину на Основним, Специјалистичким и Мастер струковним студијама