Обавештење за студенте о овери летњег семестра за школску 2023/24. годину