Обавештење за студенте о овери зимског семестра за школску 2020/21.годину