Термини и распореди

Поштовани студенти,

Презентација предавања из предмета Спољнотрговинско пословање за 26.03.2020. налази се на страници предмета (информације о предмету).-Спољнотрговинско пословање.

Вежбе из предмета Спољнотрговинско пословање реализовати кроз израду семинарских радова или Case study који се шаљу предметном професору Радици Јовановић на меил: radica.jovanovic@bpa.edu.rs.

Обавештење се односи на: