Обавештење за студенте        

Обавештавају се сви студенти свих нивоа студија (основних струковних студија, специјалистичких струковних студија и мастер струковних студија) да приликом уписа године изврше уплату од 100,00 динара на име подршке Студентске конференције Академија струковних студија (СКАСС). Уплату извршити на рачун БАПУСС-а (ж.р. бр. 840-2105666-61) са позивом на број 65-ЈМБГ (у рубрици позив на број уноси се 65-јединствени матични број грађана из личне карте).

Обавештавају се студенти који се уписују на терет Буџета Републике Србије (студенти прве, друге и треће године основних струковних студија и студенти прве и друге године мастер струковних студија) да почевши од школске 2022/2023. године су у обавези су да уплате на име административних трошкова 5000,00 динара на рачун БАПУСС-а (ж.р. бр. 840-2105666-61) са позивом на број 60-ЈМБГ (у рубрици позив на број уноси се 60-јединствени матични број грађана из личне карте).

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА