Вести

Поштовани студенти,

Обавештавамо Вас да нам је достављена коначна ранг листа кандидата који су аплицирали за студентске кредите и стипендије за 2019/2020 годину. Коначна ранг листа кандидата биће истакнута на огласној табли Академије. Напомена: Студенти, корисници кредита, који до сада нису доставили меницу, Образац бр.6 и очитану личну карту жиранта као и студенти којима је одобрена стипендија или кредит а до данашњег дана нису отворили текући рачун напомињемо да то одмах учине.