Обједињени резултати свих одржаних предиспитних активности (први колоквијум(поправни к1), други колоквијум и активности) из МАТЕМАТИКЕ - предметни наставник: др Славица Дабетић