Одлагање предавања, вежби и консултација код проф. Ивана Мандића

Због болести професора др Ивана Мандића одлажу се:

- прадавања и вежбе из предмета Службеничко право за студенте ОСС Јавна управа,

- предавања и вежбе из предмета Калцеларијско пословање за студенте специјалистичких струковних студија Јавна управа, порески и царински системи,

- предавања и вежбе из предмета Калцеларијско пословање за студенте мастер струковних студија Јавна управа,

- и консултације код професора.

Материјале за предавања за наведене предмете можете наћи на страницама одговарајућих предмета.

Предметни професор

др Иван Мандић

Обавештење се односи на: