Одлука о утврђивању критеријума за рангирање студената чије се студије финансирају из Буџета у шк. 2022/23. години за Одсек пословних информатичких студија