Онлајн консултације код др Иване Вранић Петковић

Консултације путем MS Тeams платформе вршиће се петком у периоду од 14,30 до 15,30 путем линка https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a94a223cdbd964e379ca5729979be0c26%40thread.tacv2/Konsulltacije?groupId=06f607ea-fb6c-4d2c-ab1b-644fb9ac45e0&tenantId=176bc053-4c07-4231-af85-b4e95f13cea3

Обавештење се односи на: