Онлајн консултације код проф. М. Бјелића

Поштоване колегинице/колеге

Онлајн консултације код проф. М. Бјелића одржаваће се средом од 14 до 15 часова. Консултацијама можете да приступите путем следећег линка

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a63a7f25e41e14f2da64f935d00926fbc%40thread.tacv2/konsultacije?groupId=ccc4d0be-66df-4b5d-b12e-ab55eb2320e0&tenantId=176bc053-4c07-4231-af85-b4e95f13cea3

Напомена: - услед могућих промена термина консултација (класичних и онлајн) неопходно је да редовно пратите обавештења на сајту Академије.

проф. др Милан Бјелић

Обавештење се односи на: