Подношење приговора на привремену ранг листу за рангирање студената чије се студије финансирају из Буџета РС шк. 2020/21 г.