ПОМЕРАЊЕ ТЕРМИНА КОНСУЛТАЦИЈА-АДМИНИСТРАТИВНО И КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ, ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА