Колоквијум

Поштовани студенти,

За колеге који нису положили неки од колоквијума поновљени колоквијуми ће се одржати онлајн преко Гугл платформе у следећим терминима:

I поновљени колоквијум 8.06. (1-6 поглавље)

II поновљени колоквијум 12.06. (7-11 поглавље)

Поновљеним колоквијумима могу приступити само студенти који нису полагали тај колоквијум, или га у првом покушају нису положили.

Почетак полагања оба колоквијума биће у 12 часова, а линкови за приступ биће истакнути на сајту Академије у наведеним датумима и терминима.

Предметни наставник

Маријана Видас-Бубања.

Обавештење се односи на: