Пословно право и Привредно право са основама међ. прив. права - полагање поправног 1. колоквијума (додатни термин)