Пословно право - резултати полагања 2. колоквијума