ПОСЛОВНО ПРАВО/ПРИВРЕДНО ПРАВО - РЕЗУЛТАТИ СА ПОЛАГАЊА ПОПРАВНОГ 3. КОЛОКВИЈУМА И ТЕРМИН УПИСА ОЦЕНА