Пословно право/Привредно право са основама међународног привредног права, Студенти који нису положили поправни 2. колоквијум, професор др Милан Бјелић