Пословно/Привредно право нису положили поправни 2. колоквијум