ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ - УПИС ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ - РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ