Практични колоквијум из предмета РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ код Анте Фрањића (Душан Љубичић) одржаће се 16.11.2022. у 10:30 у С3

Положен практични колоквијум је предиспитна обавеза за предмет Рачунарске мреже и студент који нема положен колоквијум нема право изласка на испит

Обавештење се односи на: