Практични колоквијум из предмета Рачунарске мреже код Анте Фрањића (Душан Љубичић) одржаће се 26.11.2021. у 9:00 у С3 у сутерену

Положен практични колоквијум је предиспитна обавеза за предмет Рачунарске мреже и студент који нема положен колоквијум нема право изласка на испит

Обавештење се односи на: