Практични колоквијум из предмета РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ код Анте Фрањића (Душан Љубичић) одржаће се 5.9.2024. у 10:00 у С3

Положен практични колоквијум је предиспитна обавеза за предмет Рачунарске мреже и студент који нема положен колоквијум нема право полагања испита

Обавештење се односи на: