Практични колоквијум из предмета Рачунарске мреже код Анте Фрањића одржаће се у понедељак 25.1.2021. у 13:00 у С1-С4 у сутерену, (др Душан Љубичић)

Положен практични колоквијум је предиспитна обавеза за предмет Рачунарске мреже и студент који нема положен колоквијум нема право изласка на испит. Следеће полагање колоквијума биће организовано у априлском испитном року

Обавештење се односи на: