Предавања за 23.03. из предмета Међународно финансијско пословање-Маријана Видас-Бубања