Предмет - Међународни стандарди финансијског извештавања - резултати првог колоквијума, професор Слободан Анџић