Прелезак на консултативну наставу на предмету Безбедносна култура

Часови предавања и вежби на предмету Безбедносна култура одржаваће се консултативно због малог броја студената. То значи да ће у време консултација код професорке Александре Ђурић и вишег предавача Иве Бубање студенти моћи да са наставницама разговарају на теме коју се предвиђене силабусом предмета, као и да добију све информације у вези са материјом коју треба прећи и предиспитним обавезама.

Обавештење се односи на: