Prijava za popravni kolokvijum iz predmeta E-uprava kod dr Aleksandre Vukmirović