Упис

Пријем докумената за упис студената у школску 2020/21. године обавиће се 24, 25. и 26. јуна 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије и акредитованим високошколским јединицама ван седишта установе.