Припрема за колоквијум, предмет Маркетинг истраживања