Привредно право са основама међ. привредног права - резултати полагања 2. колоквијума